ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دردآر

لغت‌نامه دهخدا

دردآر. [ دَ ] (نف مرکب ) دردآرنده . دردآورنده . اسم فاعل از درد آوردن . (از برهان ). چیزی که موجب درد می گردد. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ