ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درخشش

لغت‌نامه دهخدا

درخشش . [ دُ / دَ / دِ رَ ش ِ ] (اِمص ) عمل درخشیدن . اسم از درخشیدن . درخشندگی . روشنی . رونق . تابداری . (ناظم الاطباء). پرتوافکنی . روشنی دهی :
میان بزرگان درخشش مراست
چو بخشایش و داد و بخشش مراست .

فردوسی .


- درخشش جای ؛ جایی که آفتاب و ماه طلوع میکند. مشرق . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ