ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درتا

لغت‌نامه دهخدا

درتا. [ دُ ] (اِخ ) نام موضعی است در نزدیکی بغداد در نزدیکی قَطرَبﱡل . نصاری هم در همین مکان دیری دارند، و برخی آنرا درنا بانون ضبط کرده اند. (از معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ