ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درب قلعه

لغت‌نامه دهخدا

درب قلعه . [ دَ ق َ ع َ ] (اِخ ) دهی است از بخش دهدز شهرستان اهواز، واقع در 22هزارگزی جنوب خاوری دهدز و 3هزارگزی باختر راه مالرو بادلان به چم مولا، با 165 تن سکنه . آب آن از چاه و قنات و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ