ترجمه مقاله

دراچه

لغت‌نامه دهخدا

دراچه . [ ] (اِ) به لغت هندی شراب انگوری را نامند.
ترجمه مقاله