ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دراز

لغت‌نامه دهخدا

دراز. [ ] (اِخ ) قریه ای است به بحرین . (یادداشت مرحوم دهخدا).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ