ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درازپلک

لغت‌نامه دهخدا

درازپلک . [ دِ پ ِ ] (ص مرکب ) که پلک چشم دراز دارد. اَغطَف . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ