ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درآمدنگاه

لغت‌نامه دهخدا

درآمدنگاه . [ دَ م َ دَ ] (اِ مرکب ) جای درآمدن : شغف ، شَغاف ؛ درآمدنگاه بلغم . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ