ترجمه مقاله

دخنس

لغت‌نامه دهخدا

دخنس . [ دَ ن َ ] (ع ص ) درشت از مردم و شتر یا شتر بسیارگوشت . (منتهی الارب ).
ترجمه مقاله