ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دحدر

لغت‌نامه دهخدا

دحدر. [ دَ دَ ] (ع مص ) فرود آمدن . در سراشیبی رفتن . (دزی ج 1 ص 425).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ