ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دج دج

لغت‌نامه دهخدا

دج دج . [ دَ دَ ] (ع اِ صوت ) کلمه ای است که بدان دجاجه را خوانند. (از منتهی الارب ). توتو.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ