ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دجاجی

لغت‌نامه دهخدا

دجاجی . [ دُ جی ی ] (ع ص نسبی ) این انتساب اشتغال به عمل دجاج یعنی مرغ خانگی می رساند. (سمعانی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ