ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دجاجی

لغت‌نامه دهخدا

دجاجی . [ دُجی ی ] (ع ص ) اسود دجاجی ؛ نیک سیاه . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ