ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دبوسه

لغت‌نامه دهخدا

دبوسه . [ دَ س َ / س ِ ] (اِ) خانه ٔ زیر کشتی یا پس کشتی یاانبار کشتی . خانه ٔ پس کشتی . (ناظم الاطباء) (لغت محلی شوشتر). دبوس . (ناظم الاطباء). خانه ٔ کشتی . (برهان ). نام منزلی از جهاز کشتی در زیر عرشه که زن ناخدا وحرم اهل جهاز در آن نشینند. (آنندراج ) :
نگاری از سراپا باب بوسه
نگاری کش دهان باشد دبوسه .

اشرف .


یارب برهان ز شر این عمانم
وز کشتی و ناخدا و ملاحانم
نوعی ز دبوسه خاطرم رنجیده
گر حور دهد دو بوسه من نستانم .

محمد صالح بیگ ولد میرزامؤمن تبریزی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ