ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دباغ

لغت‌نامه دهخدا

دباغ . [ دِ ] (ع اِ) آنچه بدان پوست پیرایند. (منتهی الارب ). دِبغ. (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ