ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دباغ

لغت‌نامه دهخدا

دباغ . [ دَب ْ با ] (اِخ ) نام موضعی به چهاردانگه ٔ مازندران . (سفرنامه ٔ رابینو بخش انگلیسی ص 124).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ