ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دباج

لغت‌نامه دهخدا

دباج . [ دَب ْ با ] (ع ص ) دیبافروش . (آنندراج ) (منتهی الارب ) (دهار) (مهذب الاسماء). || دیباباف . (مهذب الاسماء). ج ، دباجون .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ