ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دایت

لغت‌نامه دهخدا

دایت . [ ی َ ] (اِ) دایه . رجوع به دایه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ