ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

داود ملک

لغت‌نامه دهخدا

داود ملک . [ وو م َ ل ِ ] (اِخ ) از امرای سلطان جلال الدین سیورغتمش قراختائی است در کرمان . رجوع به حواشی تاریخ وزیری چ باستانی پاریزی ص 163 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ