ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

داودآباد

لغت‌نامه دهخدا

داودآباد. [ وو ] (اِخ ) دهی است از دهستان انار شهرستان رفسنجان . واقع در 78هزارگزی شمال باختری رفسنجان و پنج هزارگزی شوسه ٔ رفسنجان به یزد. دارای 150 تن سکنه . آب آن از قنات . محصول آن غلات و پسته و پنبه . شغل اهالی زراعت و گلیم و کرباس بافی است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ