ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

داودآباد

لغت‌نامه دهخدا

داودآباد. [ وو ] (اِخ ) از دیه های وادی اسحاق قم بوده است . (تاریخ قم ص 139).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ