ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

داهل

لغت‌نامه دهخدا

داهل . [ هَِ ] (ع ص ) مرد سرگشته . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ