ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

داهث

لغت‌نامه دهخدا

داهث . [ هَِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از مصدر دهث به معنی راندن . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ