ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دانگه قوام

لغت‌نامه دهخدا

دانگه قوام . [ گ َ ق َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان غار بخش شهر ری شهرستان تهران . واقع در 2000گزی باختر شهر ری . دارای 20 سکنه . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ