ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دانه خوار

لغت‌نامه دهخدا

دانه خوار. [ ن َ / ن ِ خوا /خا ] (نف مرکب ) که دانه خورد. که غذا از دانه کند. || چینه خوار.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ