ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

داننده دل

لغت‌نامه دهخدا

داننده دل . [ ن َ دَ / دِ دِ ] (ص مرکب ) دانادل . داناضمیر. دل آگاه :
چنین گفت داننده دل برهمن
که مرگی جدایی است جان را زتن .

اسدی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ