ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دام دام

لغت‌نامه دهخدا

دام دام . (اِ) تام تام . رجوع به تام تام شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ