ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دامنه

لغت‌نامه دهخدا

دامنه . [ م َ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان خیر بخش اصطهبانات شهرستان فسا. واقع 17هزارگزی شمال باختری اصطهبانات ، کنار راه فرعی خرامه به اصطهبانات و نی ریز جلگه است و معتدل و دارای 120 سکنه . آب آن از چشمه است و محصول آن غلات و حبوبات و پنبه و برزک و شغل اهالی آنجا زراعت و قالی بافی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ