ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دامنه

لغت‌نامه دهخدا

دامنه . [ م َ ن َ] (اِخ ) از قرای ناحیه ٔ لاریجان است در مازندران در دامنه ٔ کوه دماوند. (جغرافیای سیاسی کیهان ص 299).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ