ترجمه مقاله

داشکسن

لغت‌نامه دهخدا

داشکسن . [ ک َ س َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان قره لر بخش میاندوآب شهرستان مراغه . واقع در 49هزارگزی باختری شوسه ٔ شاهین دژ به میاندوآب . جلگه معتدل مالاریایی دارای 383 تن سکنه است . آب آن از زرینه رود، محصول آن غلات و توتون و حبوبات و کرچک و بادام ، شغل اهالی آن زراعت و گله داری ، صنایع دستی مردم آن جاجیم بافی و راه آنجا مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقاله