ترجمه مقاله

داشکسن

لغت‌نامه دهخدا

داشکسن . [ ک َ س َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان اسفندآباد بخش قروه شهرستان سنندج واقع در 33هزارگزی خاور قروه و 9هزارگزی شمال دوسرکه ، سر راه شوسه واقع است . کوهستانی ، سردسیر دارای 170 تن سکنه باشد. آب آن از چشمه ، محصول آنجا غلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری ، صنایع دستی زنان . قالیچه ، جاجیم ، گلیم بافی و راه مالرو است . تابستان از طریق دوسرکه اتومبیل میتوان برد. مردم آنجا سنگ آسیا تهیه نموده به قراء بخش حومه حمل مینمایند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).
ترجمه مقاله