ترجمه مقاله

داشکسن

لغت‌نامه دهخدا

داشکسن . [ ک َ س َ ] (اِخ ) دهی است از بخش مرکزی شهرستان میانه . واقع در 7هزارگزی باختر میانه ، در مسیر شوسه ٔ میانه به بستان آباد. کوهستانی ،معتدل دارای 91 تن سکنه است . آب آن از چشمه ، محصول آن غلات و حبوبات . شغل اهالی آن زراعت و گله داری و راه آنجا مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقاله