ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

داس سی لیوم

لغت‌نامه دهخدا

داس سی لیوم . (اِخ ) نام محلی به آسیای صغیر. ظاهراً نزدیک پلفلاگونیه و کرسی ایالت فریگیه ٔ سفلی یا فریگیه ٔ هلس پونت . (ایران باستان ج 2 ص 1106). و رجوع به داسی لیوم و داس کیلیون شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ