ترجمه مقاله

دارالمرز

لغت‌نامه دهخدا

دارالمرز. [ رُل ْ م َ ] (اِخ ) لقب شهر رشت . (مسکوکات ایران رابینو ص 99) : در سنه ٔ هزار و دویست و هشتاد به اراده ٔ حج بیت اﷲالحرام از دارالمرز رشت آمدم به تبریز. (مفاتیح الجنان چ گراوری اسلامیه ص 551).
ترجمه مقاله