ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دائره ٔ لطاة

لغت‌نامه دهخدا

دائره ٔ لطاة. [ ءِ رَ / رِ ی ِ ل َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) گردش موی که بر پیشانی اسب و جز آن باشد. (منتهی الارب ). و هی الثانیة من الدوائر التی تکون فی الخیل و هی دائرة تکون فی وسطالجبهة. (صبح الاعشی ج 2 ص 29).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ