ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خیلة

لغت‌نامه دهخدا

خیلة. [ خ َ / خی ل َ ] (ع مص ) خَیل . خِیل . (منتهی الارب ). رجوع به خیل شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ