ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خیطة

لغت‌نامه دهخدا

خیطة. [ خ َ طَ ] (ع اِ) میخ . || رسن . || خیط که با رسن انگبین چینان باشد. || جبه ٔ پشمین انگبین چینان . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ