ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خیطة

لغت‌نامه دهخدا

خیطة. [ خ َ طَ ] (ع مص ) گذشتن بر کسی یا چیزی یکبار یا گذشتن بر وی بسرعت . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ