ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خیزبه

لغت‌نامه دهخدا

خیزبه . [ زَ ب َ ] (ع اِ) گوشت پاره . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ