ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خیرو

لغت‌نامه دهخدا

خیرو. [ خ َ رَ ] (اِ) شراب . خمر در تداول زرتشتیان ایران . (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ