ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خیرمآل

لغت‌نامه دهخدا

خیرمآل . [ خ َ م َ ] (ص مرکب ) خوش عاقبت . خوشبخت . (ناظم الاطباء). آنکه فرجام کار او خیر و خوبی است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ