ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

خیرآباد

لغت‌نامه دهخدا

خیرآباد. [ خ َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان میان آباد بخش اسفراین شهرستان بجنورد. واقع در 19 هزارگزی جنوب باختری میان آباد بخش اسفراین سرراه مالرو میان آباد به نیش کیش با 291 تن سکنه . آب آن از قنات و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما