ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خون خدا

لغت‌نامه دهخدا

خون خدا. [ خ ُ ] (اِ مرکب ) صاحب خون . خداوند خون . مالک و دارنده ٔ خون :
از بسی خون که خون خدایش مرد
جوی خون رفت و گوی سر می برد.

نظامی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ