ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خوش اقبالی

لغت‌نامه دهخدا

خوش اقبالی . [ خوَش ْ / خُش ْ اِ ] (حامص مرکب ) خوش طالعی . خوش اختری . سعادت .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ