ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خوش آلان

لغت‌نامه دهخدا

خوش آلان . [ خُش ْ ] (اِخ ) دهی است از دهستان برادوست بخش صومای شهرستان ارومیه ،واقع در جنوب خاوری هشتیان با هوای سرد و 104 تن سکنه . راه ارابه رو. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ