ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خود

لغت‌نامه دهخدا

خود. (ع اِ) ج ِ خَود. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ