ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خود

لغت‌نامه دهخدا

خود. [ خ َ ] (ع ص ، اِ) زن جوان نیک خلقت نازک اندام . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ) (اقرب الموارد). ج ، خود، خودات .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ