ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خواهل

لغت‌نامه دهخدا

خواهل . [ خوا / خا / خ ُ هَِ ] (ص ) کج و ناراست و منحنی . خم . || (اِ) تسمه ای که استاد کفش دوز کفش را با آن بزانوی خود می بندد. || آن قطعه چوبی که این تسمه را بروی آن می بندد. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ