ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خنگی

لغت‌نامه دهخدا

خنگی . [ خ ِ ] (حامص ) غباوت . نافهمی . کندذهنی . (یادداشت بخط مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ