ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خنطل

لغت‌نامه دهخدا

خنطل . [ خ َ طَ ] (ع اِ) سختی . ج ، خناطل . || عطار. سوداگر عطریات . || گروه ملخ . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ